Blog

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center da Mayıs- Haziran döneminde observership programı tamamlandı.
New York da bulunan ünlü MSKCC hastanesinde baş boyun cerrahisi alanında klinik gözlemlerinde bulunduk. Prof. Dr. Jatin Shah ve diğer doktor ekibi ile birlikte gerek klinik birimlerde ve ameliyathanede gerekse araştırma laboratuarlarında eğitim ve gözlem programına katıldım.

Klinik; Hindistan, Meksika, Kolombiya, Nepal ve İspanya gibi dünyanın birçok yerinden gözlemci kabul etmektedir. Özellikle baş boyun cerrahisi açısından gerek ABD’de gerekse tüm dünyada önde gelen kliniklerden biridir.

12.Türk Rinoloji Kongresi 21-24 Nisan 2016 (Antalya)

12. Türk Rinoloji Derneği Kongresi 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Sueno Hotel Deluxe Belek, Antalya’da yapıldı. Kongrenin 4. Otoloji ve Nörootoloji Kongresi ile eş zamanlı yapılmasının ortak konularda bilgi paylaşımı açısından yararlı oldu.

Kongrenin amacı, Rinoloji ve ilişkili disiplinlerdeki ilerlemeleri ve yenilikleri sunmak, yeni araştırmalar için fikir oluşturmak ve yeni ufuklar açmak, genç ve deneyimli meslekdaşları buluşturmak ve gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde mesleki ilişkileri geliştirmekti.

Kongre bilimsel programı rinolojinin temel konularını ve gelişmeye açık birçok başlığını kapsadı.